• Bảo quản ở nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30 độ C
  • Tránh nơi có độ ẩm cao và ánh nắng trực tiếp

           Chứng nhận tiêu chuẩn TPCN: PINK.

          Bộ Y tế số 1293/2012-YT-CNTC ngày 27/02/2012